Blog

Geçmişten Günümüze Logonun Hikayesi

Günümüze Logonun Hikayesi

Logo, bir şirketin kimliğini temsil eder. Logo tasarımının amacı şirketin iş gerçekliğinin değerlerini ve felsefesini yansıtan ve etrafına kurulan marka imajının tamamını görsel olarak imzalamaktır. Logo terimi, eski Yunanca’da “kelime” ve “işaret” anlamına gelen logotipinin kısaltmasıdır. Logolar bir çizim ya da yazıdan meydana gelebilir.  Logonun beklenen etkiyi yaratabilmesi için basit, tanınabilir ve hatırlanabilir olması gerekir.

Geçmişten Günümüze Logonun Hikayesi

Bunun yanı sıra başkalarıyla karıştırılmaması için orijinal, birden fazla kullanıma uygun olması ve çok yönlü olması gerekir. Son olarak bu kurumsal kimlik tasarımında temsil edilen işletmenin referans sektörüne uygun olması gerektiğini de belirtmekte fayda vardır.  Grafik tasarımın bir alt dalı olan ve kurumsal kimlik tasarımı arasında yer alan logo tasarımı; tipografi, amblem ve logotype gibi kavramlar ile birlikte kullanılmaktadır.

Logonun Hikayesi

Son derece köklü bir tarihe sahip olan logonun temeli aslında M.Ö. 70000 ile 7000 yıllarına dayanmaktadır. Dünyanın her yerindeki ilkel insanların hayvan resimleri çizerek grafik sanatını icra etiğini ifade edebiliriz. Günümüzden uzak ve ilkel olan bu zamanda dahi insanların kendi fikirlerini ve kültürlerini semboller ile aktarmaya çalışması son derece önemlidir. M.Ö. 8000’li yıllarda Asur, Sümer, İran ve Mısır halkı estetik, kültürel ve etik değerlerini çömleklere yansıtmıştır.

Hatta Mısır halkının imgeleri sözcükler ya da sesler ile temsil ettiği bir yazı sistemi olduğu bilinmektedir. Bu yazı sistemi hiyeroglif olarak ifade edilmektedir. Hiyerogifler heykeller ile resimleri belirli anlam taşıdıkları için içermektedir.

Orta Çağ Avrupası’na bakıldığında hanedan armaları ve sembolik işaretlerin ön plana çıktığı görülmektedir. Hanedanlık armaları tasarım öğeleri açısından toplumsal anlam ve statü atama görevi görmektedir.  Baskı işlemlerinin öğrenilmesi ile birlikte üretim gerçekleştirilmiştir. 1600’lü yılların ortasında ilk basılı gazete çıkmış olup logoda gazetede yoğun bir şekilde kullanılmıştır.

Sanayi Devrimi ve Reklamcılık

Sanayi Devrimi ile birlikte baskı malzemelerinde de seri üretime geçilmiştir. Reklam baskının ilk kez yapıldığı kromolitografi 1840 yılında Amerika’ya gelmiştir. Bu doğrultuda renkli baskı etiketler ve posterlerin üretimine başlanmıştır. Orta sınıfın bu dönemde oluşması şehir merkezlerinde bir artışa neden olmuştur. Bu da yeni işletmelerin kurulmasına ve markalaşmaya neden olmuştur. 1885 yılında modern logo tasarım çağının başlamasını sağlayan Franks Mason Rabinson, Coca Cola’nın logosunu tasarlamıştır. İlk modern logo tasarımlarından olan Coca Cola, günümüzde de logo ve kurumsal çalışmaları ile dikkat çekiyor.

1956 yılına gelindiğinde Paul Rand ikonik resimsel bir IBM logosu tasarlamıştır. Bu logo, logo tarihinde bir dönüm noktasıdır. Daha sonra gerçekleştirilen tüm logo tasarımlarında farklı fikirler ve yaratıcı düşünceler oluşmuştur. Bu sayede logonun geçmişten günümüze kadar olan süreci en başarılı şekilde tamamlanmış ve logo markalar için önemli bir hale gelmiştir.

Profesyonel Logo Tasarımı

Profesyonel bir şekilde logo tasarımı yaptırmak ve kaliteli logoya sahip olmak istiyorsanız detaylı ir araştırma içerisinde girmelisiniz. Bu alanda uzman ve deneyimli tasarımcılar ile sizlere en şık, kaliteli ve beğeneceğiniz logo tasarımlarını sunmaktadır. Yapmanız gereken tek şey bu alanda uzman kişiler ile iletişime profesyonel logo tasarımı hizmeti ile ilgili detaylı bir şekilde bilgi almaktır.